แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 17/01/2566 แขวงฯ ร่วมแต่งกายผ้าไทย เพื่อนสนับสนุนส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น
2 01/02/2565 พิธีเปิดอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) (อาคารเวียงฉอด)
3 29/01/2562 กิจกรรมทำบุญ ไหว้ศาล
4 29/01/2562 งานกีฬาสีภายในแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 03/01/2562 ร่วมขอพรปีใหม่จาก ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)