แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 29/01/2562 กิจกรรมทำบุญ ไหว้ศาล
2 29/01/2562 งานกีฬาสีภายในแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 03/01/2562 ร่วมขอพรปีใหม่จาก ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)