แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 514/20/62/222 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
197 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 514/20/62/221 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
198 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 514/20/62/220 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
199 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2562 514/60/62/211 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ด้วยวิธีป 07/02/2562 ตก.2/e 35/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
201 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 514/35/62/174 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
202 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 514/60/62/156 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
203 จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2562 514/-/62/151 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงท่าสองยาง (1 หลัง) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 11/12/2561 ตก.2/e34/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง - แม่เงา ระหว่าง กม.138+430 - กม.140+310 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2561 ตก.2/e 33/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0103 ตอน อุ้มผาง - กะแง่คี ระหว่าง กม.190+200 - กม.192+180 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2561 ตก.2/e 32/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
207 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2561 514/60/62/66 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
208 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2561 514/60/62/52 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
209 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2561 514/60/62/32 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 196 ถึง 209 จาก 209 รายการ