แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง ตอน 2 ที่ กม.86+250 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2564 514/-/64/151 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
17 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง - แม่สลิดหลวง ที่ กม.68+650 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2564 514/-/64/150 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
18 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0103 ตอน อุ้มผาง-กะแง่คี ตอน 1 ที่ กม.160+140 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 514/-/64/146 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
19 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ระมาด - ห้วยส้มป่อย ที่ กม.19+800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 514/-/64/145 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
20 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 1 ที่ กม.120+370 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2564 514/-/64/139 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
21 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1402 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเดิมม่อนหินเหล็กไฟ ที่ กม.2+815 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2564 514/-/64/138 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
22 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ที่ กม.1+145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2564 514/-/64/137 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
23 จ้างผลิตและติดตั้งไฟถนนโซ่ล่าเซลล์ Solar Street Light โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2563 514/-/64/100 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2563 514/60/64/84 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.35+875-กม.39+200 03/12/2563 ตก.2/42/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.19+140--กม.19+340 02/12/2563 ตก.2/43/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
27 867 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2563 514/30/64/22 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
28 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ตอน 3 ที่ กม.5+095 30/11/2563 ตก.2/30/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 2 ที่ กม.135+560 และที่ กม.145+760 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2563 ตก.2/38/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.117+625-กม.117+675 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2563 ตก.2/37/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 209 รายการ