แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 3 ระหว่าง กม.81+850-กม.81+950 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2563 ตก.2/36/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
32 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.186+525-กม.189+800 (เป็นช่วงๆ) 25/11/2563 ตก.2/4/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
33 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา กม.10+804-กม.16+914(เป็นช่วงๆ) 25/11/2563 ตก.2/5/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.142+000- กม.142+450 23/11/2563 ตก.2/24/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2563 514/60/64/40 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
36 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2563 514/35/64/39 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญงาน (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จังหวัดตาก (1 แห่ง) ด้วยวิธีประก 18/11/2563 ตก.2/40/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงท่าสองยาง (1 แห่ง) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จังหวัดตาก ด้วยวิธี 17/11/2563 ตก.2/41/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จังหวัดตาก (1 แห่ง) 17/11/2563 ตก.2/39/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 2 ระหว่าง กม.8+300-กม.11+825 10/11/2563 ตก.2/29/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.66+575-กม.111+982 (เป็นช่วงๆ) 10/11/2563 ตก.2/1/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.135+265-กม.153+300 10/11/2563 ตก.2/2/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.27+805-กม.37+023 13/11/2563 ตก.2/10/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 1 ระหว่าง กม.72+020-กม.73+100 และ กม.85+400-กม.88+000 13/11/2563 ตก.2/25/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 2 ระหว่าง กม.102+000-กม.104+760 และ กม.106+325-กม.107+850 13/11/2563 ตก.2/17/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 209 รายการ