แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ระหว่าง กม.5+246-กม.9+300 04/11/2563 ตก.2/14/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.35+875-กม.39+200 04/11/2563 ตก.2/e5/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ระหว่าง กม.15+505-กม.17+600 (เป็นแห่งๆ) 04/11/2563 ตก.2/12/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.91+715-กม.96+665 04/11/2563 ตก.2/21/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
80 ซื้อโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รหัสงาน 33600 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2564 514/60/64/254 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563 514/60/63/628 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
82 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2563 514/-/63/621 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2563 514/60/63/612 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2563 514/60/63/610 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
85 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 514/-/63/600 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 514/60/63/608 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2563 514/60/63/597 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2563 514/60/63/586 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2563 514/60/63/581 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2563 514/60/63/574 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 209 รายการ