แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 29/12/2564 บริการจุดกางเต็นท์เทศกาลปีใหม่แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 22/02/2564 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 24/07/2563 วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 01/07/2563 กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 (ฝั่งไทย)
5 01/07/2563 วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โดยหมวทางหลวงแม่สอด, หมวดทางหลวงแม่ระมาด, หมาวดทางหลวงช่องแคบ, หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ และหมวดทางหลวงอุ้มผาง ได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียน ดังนี้
6 16/04/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ขอรายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563
7 16/04/2563 ????ข่าวประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)??
8 16/04/2563 วันที่ 16 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โดยหมวดทางหมวงแม่สอด และหมวดทางหลวงแม่ระมาด
9 15/04/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ขอรายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563
10 14/04/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ขอรายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 14 เมษายน 2563
11 14/04/2563 วันอังคาร ที่ 14 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โดยหมวดทางหลวงแม่ระมาด
12 14/04/2563 วันที่ 14 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 01/04/2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) วันพุธ ที่ 1 เมษายน 63 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 10/04/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 20/03/2562 วันที่ 19 มีนาคม 2562 ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ได้เข้าร่วมพิธีฉลองเปิดสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2