แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 18/10/2565 วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร ปีที่ 14
2 27/07/2565 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
3 29/12/2564 บริการจุดกางเต็นท์เทศกาลปีใหม่แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 22/02/2564 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 24/07/2563 วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 01/07/2563 กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 (ฝั่งไทย)
7 01/07/2563 วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โดยหมวทางหลวงแม่สอด, หมวดทางหลวงแม่ระมาด, หมาวดทางหลวงช่องแคบ, หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ และหมวดทางหลวงอุ้มผาง ได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียน ดังนี้
8 16/04/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ขอรายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563
9 16/04/2563 ????ข่าวประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)??
10 16/04/2563 วันที่ 16 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โดยหมวดทางหมวงแม่สอด และหมวดทางหลวงแม่ระมาด
11 15/04/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ขอรายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563
12 14/04/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ขอรายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 14 เมษายน 2563
13 14/04/2563 วันอังคาร ที่ 14 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โดยหมวดทางหลวงแม่ระมาด
14 14/04/2563 วันที่ 14 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 01/04/2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) วันพุธ ที่ 1 เมษายน 63 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)