f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
หมวดทางหลวงอุ้มผาง
ลงวันที่ 17/01/2566

 

หมวดทางหลวงอุ้มผาง

 

นายวิทยา  แสนคำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงอุ้มผาง

  

ที่ตั้งหมวดทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 กม. 167+299

 ต. อุ้มผาง  อ. อุ้มผาง  จ.ตาก


'