f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 พร้อมทั้งบรรยายสรุปความพร้อมในการเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ณ จุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด #กรมทางหลวง #ภาพและกิจกรรมของกรมทางหลวง
title
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) พร้อมด้วย นายศราวุฒิ ภู่ชินาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และนายพันแสน หลวงศักดิ์ดา หัวหน้างานเฉพาะกิจฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการโครงการ (PMC) (ฝ่ายไทย) ร่วมไทย-เมียนมา โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ครั้งที่ 14 โดยมีนายกมล หมั่นทำ รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการอาคารด่านพรมแดน (ฝั่งไทย) อ.แม่สอด จ.ตาก #กรมทางหลวง #ภาพและกิจกรรมของกรมทางหลวง