แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
27
กรกฎาคม
2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) พร้อมด้วยนายศราวุฒิ ภู่ชินาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, นางณัฐวีณ์ นิธิอมรพัชร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นายพันแสน หลวงศักดิ์ดา หัวหน้าฝ่ายบริหารสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาข้ามแม่น้ำเมย/ตองยินแห่งที่ 2, ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา? 28 กรกฎาคม? 2565? โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม? เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ?สืบไป? ณ หน้าห้องประชุมชูศักดิ์ เกวี แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

title
01
กุมภาพันธ์
2565

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) พร้อมด้วยนายศราวุฒิ ภู่ชินาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ,นายวิชชา เพชรอภิรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม, นางณัฐวีณ์ นิธิอมรพัชร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) (อาคารเวียงฉอด) โดยมีนายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 มอบของที่ระลึก #แขวงแม่สอด #แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #MaesotHighway #ภาพและกิจกรรมของกรมทางหลวง #กรมทางหลวง

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+