แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 18/03/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รหัสงาน 33600 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 04/01/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าชายแดน และขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง จังหวัดตาก ระหว่าง กม.12+000-กม.14+125 และ กม.16+775-กม.17+650 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 04/01/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยบง ระหว่าง กม.1+300-กม.1+600 LT. จังหวัดตาก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 24/11/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา กม.10+804-กม.16+914(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/11/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.186+525-กม.189+800 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/11/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา กม.10+804-กม.16+914(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/11/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.27+805-กม.37+023 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/11/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 2 ระหว่าง กม.102+000-กม.104+760 และ กม.106+325-กม.107+850 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 12/11/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 1 ระหว่าง กม.72+020-กม.73+100 และ กม.85+400-กม.88+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/11/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 1 ที่ กม.120+370 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 118 รายการ