แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 10/01/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ตามแผนงานรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 130 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด ระหว่าง กม.4+520-กม.4+562 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 10/01/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ตามแผนงานรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง ระหว่าง กม.21+550-กม.21+565 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 10/01/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ระหว่าง กม.1+500-กม.18+750 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 09/12/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่ภูมิภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซอโอ-วะเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ระหว่าง กม.8+100-กม.10+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 08/12/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ที่ กม.141+645 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 08/12/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ที่ กม.141+645 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 08/12/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ที่ กม.93+238 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 08/12/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 2 ที่ กม.51+285 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 08/12/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 1 ที่ กม.40+494 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 02/12/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ซอโอ - วะเลย์ ระหว่าง กม.6+600 - กม.8+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 184 รายการ