แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 09/02/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงให้กับสถานที่ก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการฯ บนทางหลวงหมายเลข 130 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 26/01/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 26/01/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องทำความสะอาดผิวแรงดันสูงเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 26/01/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ ติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า (ยกกระเช้าเพื่อปฏิบัติงานสูงได้ 12 ม.) จำนวน 1 คัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 30/11/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 2 ระหว่าง กม.40+100-กม.56+400 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 30/11/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่ระเมิง ตอน 2 ระหว่าง กม.27+000-กม.34+200 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 30/11/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ระหว่าง กม.121+910-กม.124+885 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 30/11/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่ระเมิง ตอน 1 ระหว่าง กม.5+075-กม.12+930 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 27/10/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ้างก่อสร้าง งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับ ปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) จำนวน 1 แห่ง (2 หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 27/10/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ้างก่อสร้าง งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับ ชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) จำนวน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 249 รายการ