f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/08/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.21+245-กม.22+305 (เป็นช่วงๆ)อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 15/08/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปี พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซอโอ-วะเล่ย์ ระหว่าง กม.0+880-กม.2+350 (เป็นช่วงๆ) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/05/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพานประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับภายนอกอาคาร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/04/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานติดตั้งขอขยายเขตการใช้ประปาไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 09/02/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงให้กับสถานที่ก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการฯ บนทางหลวงหมายเลข 130 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/01/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/01/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องทำความสะอาดผิวแรงดันสูงเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/01/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ ติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า (ยกกระเช้าเพื่อปฏิบัติงานสูงได้ 12 ม.) จำนวน 1 คัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 30/11/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 2 ระหว่าง กม.40+100-กม.56+400 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 30/11/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่ระเมิง ตอน 2 ระหว่าง กม.27+000-กม.34+200 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 253 รายการ