แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563(งานเงินทุน) 01/06/2563 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 01/06/2563 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563(งานเงินทุน) 05/05/2563 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 05/05/2563 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (งานเงินทุน) 03/04/2563 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 03/04/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563(งานเงินทุน) 02/03/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 02/03/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563(งานเงินทุน) 04/02/2563 สขร1. ประจำเดือน มกราคม 2563(งานเงินทุน) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 04/02/2563 สขร1. ประจำเดือน มกราคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 02/01/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562(งานเงินทุน) 02/01/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562(งานเงินทุน) 02/01/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 25862 03/01/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562(งานเงินทุน) 03/12/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ