แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องทำความสะอาดผิวแรงดันสูงเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง 14/02/2566 ตก.2/e 58/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ ติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า (ยกกระเช้าเพื่อปฏิบัติงานสูงได้ 12 ม.) จำนวน 1 คัน 14/02/2566 ตก.2/e 57/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 14/02/2566 ตก.2/e 56/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง ระหว่าง กม.49+000-กม.52+825 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 06/02/2566 T563/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) จำนวน 1 แห่ง (1 หลัง) 24/01/2566 ตก.2/e 54/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง ระหว่าง กม.49+000-กม.52+825 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 28/12/2565 ตก.2/e 53/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่ระเมิง ตอน 1 ระหว่าง กม.5+075-กม.12+930 (เป็นช่วงๆ) 06/12/2565 ตก.2/33/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ระหว่าง กม.121+910-กม.124+885 (เป็นช่วงๆ) 06/12/2565 ตก.2/34/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.88+449-กม.93+490 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 29/11/2565 T275/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.39+230-กม.50+325 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 29/11/2565 T276/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.18+141-กม.21+228 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอแม่สอด จังหวัด 29/11/2565 T277/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) จำนวน 1 แห่ง (2 หลัง) 25/11/2565 ตก.2/e 46/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) จำนวน 1 แห่ง (1 หลัง) 25/11/2565 ตก.2/e 45/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.69+100-กม.69+160 และ กม.69+615-กม.69+675 11/11/2565 ตก.2/31/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 4 ที่ กม.130+300 03/11/2565 ตก.2/e 41/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 206 รายการ