แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2565 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2565 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 งานเงินทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2564 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2564 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2564 การจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 2564 -มิ.ย. 2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2564 การจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 2564 - มิ.ย. 2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,561,433.49 01/10/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 28 รายการ