แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2565 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจ้างหร์อผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรจำไตรมาสที่ 4 งานเงินทุนหมุนเวียน (เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565) 30/09/2565 จัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจ้างหร์อผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรจำไตรมาสที่ 4 งานเงินทุนหมุนเวียน (เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565) 30/09/2565 จัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2565 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 31/03/2565 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 (งานเงินทุนฯ) 31/03/2565 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 65 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2565 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2565 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 งานเงินทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2564 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2564 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2564 การจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 2564 -มิ.ย. 2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2564 การจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 2564 - มิ.ย. 2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 36 รายการ