แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2564 514/60/64/299 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 ซื้อโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รหัสงาน 33600 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2564 ตก.2/44/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายสัญลักษณ์จราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2564 514/-/64/240 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2564 514/-/64/232 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2564 514/60/64/222 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2564 514/-/64/213 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง - แม่เงา ตอน 3 ที่ กม.180+050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2564 514/-/64/161 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0103 ตอน อุ้มผาง - กะแง่คี ตอน 2 ที่ กม.191+205 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2564 514/-/64/160 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 2 ที่ กม.115+250 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2564 514/-/64/158 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1401 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าพบพระ ที่ กม.2+460 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2564 514/-/64/157 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าชายแดน และขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง จังหวัดตาก ระหว่าง กม.12+000-กม.14+125 และ กม.16+775-กม.17+650 11/01/2564 T337/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยบง ระหว่าง กม.1+300-กม.1+600 LT. 11/01/2564 T338/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง ตอน 1 ที่ กม.133+870 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2564 514/-/64/152 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง ตอน 2 ที่ กม.86+250 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2564 514/-/64/151 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง - แม่สลิดหลวง ที่ กม.68+650 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2564 514/-/64/150 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 207 รายการ