แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2566 514/40/66/250 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2566 514/60/66/245 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 จ้างงานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงให้กับสถานที่ก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการฯ บนทางหลวงหมายเลข 130 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2566 514/-/66/69(ชส) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องทำความสะอาดผิวแรงดันสูงเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง 14/02/2566 ตก.2/e 58/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ ติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า (ยกกระเช้าเพื่อปฏิบัติงานสูงได้ 12 ม.) จำนวน 1 คัน 14/02/2566 ตก.2/e 57/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 14/02/2566 ตก.2/e 56/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง ระหว่าง กม.49+000-กม.52+825 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 06/02/2566 T563/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 จ้างเหมาทำการซ่อมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2566 514/-/66/206 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) จำนวน 1 แห่ง (1 หลัง) 24/01/2566 ตก.2/e 54/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2566 514/60/66/164 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 จ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1355 ตอน ทางเข้าแม่สอด ระหว่าง กม.0+000-กม.0+789 และทางหลวงหมายเลข 1355 ตอน ทางวงเวียนเข้าแม่สอด ระหว่าง กม.0+000-กม.0+671 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2566 514/-/66/147 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 จ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1355 ตอน ทางเข้าแม่สอด ระหว่าง กม.0+000-กม.0+789 และทางหลวงหมายเลข 1355 ตอน ทางวงเวียนเข้าแม่สอด ระหว่าง กม.0+000-กม.0+671 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2566 514/-/66/147 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2566 514/60/66/146 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 2 ระหว่าง กม.40+100-กม.56+400 (เป็นช่วงๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 03/01/2566 514/-/66/144 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่ระเมิง ตอน 2 ระหว่าง กม.27+000-กม.34+200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2566 514/-/66/143 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 417 รายการ