แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง - แม่เงา ตอน 3 ที่ กม.180+050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2564 514/-/64/161 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0103 ตอน อุ้มผาง - กะแง่คี ตอน 2 ที่ กม.191+205 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2564 514/-/64/160 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 2 ที่ กม.115+250 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2564 514/-/64/158 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1401 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าพบพระ ที่ กม.2+460 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2564 514/-/64/157 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าชายแดน และขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง จังหวัดตาก ระหว่าง กม.12+000-กม.14+125 และ กม.16+775-กม.17+650 11/01/2564 ตก.2/e51/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยบง ระหว่าง กม.1+300-กม.1+600 LT. 11/01/2564 ตก.2/e52/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง ตอน 1 ที่ กม.133+870 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2564 514/-/64/152 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง ตอน 2 ที่ กม.86+250 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2564 514/-/64/151 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง - แม่สลิดหลวง ที่ กม.68+650 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2564 514/-/64/150 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0103 ตอน อุ้มผาง-กะแง่คี ตอน 1 ที่ กม.160+140 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 514/-/64/146 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ระมาด - ห้วยส้มป่อย ที่ กม.19+800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 514/-/64/145 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 1 ที่ กม.120+370 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2564 514/-/64/139 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1402 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเดิมม่อนหินเหล็กไฟ ที่ กม.2+815 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2564 514/-/64/138 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ที่ กม.1+145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2564 514/-/64/137 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 จ้างผลิตและติดตั้งไฟถนนโซ่ล่าเซลล์ Solar Street Light โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2563 514/-/64/100 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 200 รายการ