f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2566 514/-/67/108 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 จ้างเหมาทำการซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2566 514/-/67/107 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 01/11/2566 ตก.2/e 1/2567 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 จ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่ แม่สอด ที่ กม.15+800 (อาคาร PASSENGER และ อาคาร CARGO) 01/11/2566 ตก.2/e 2/2567 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2566 514/-/67/47 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2566 514/-/67/45 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าเกาะกลางถนนและไหล่ทางทั้งสองข้างทาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2566 514/-/67/42 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2566 514/60/67/41 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2566 514/60/67/21 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.21+245-กม.22+305 (เป็นช่วงๆ)อำเภอแม่สอด จังหวัดตา 12/09/2566 T0048/2567 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2566 514/40/66/453 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 จ้างตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2566 514/-/66/432 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 จ้างซ่อมโหลดเซลล์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2566 514/-/66/155(ชส) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพานประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยตองยิน แห่งที่ 2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับภายนอกอาคาร 20/06/2566 ตก.2/e 64/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2566 514/60/66/386 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 442 รายการ