แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2564 514/60/64/187 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2564 514/60/64/186 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2564 514/40/64/185 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2564 514/60/64/184 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2564 514/40/64/183 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2564 514/35/64/182 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2564 514/60/64/181 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2564 514/30/64/33 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2564 514/40/64/180 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2564 514/70/64/179 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2564 514/60/64/178 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2564 514/35/64/177 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2564 514/30/64/32 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2564 514/30/64/31 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2564 514/60/64/176 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,986 รายการ