f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 514/60/63/450 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 514/60/63/449 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 514/40/63/448 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 514/60/63/447 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 514/60/63/447 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 514/60/63/446 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 514/40/63/445 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 514/35/63/444 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 514/35/63/443 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 514/60/63/442 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 514/40/63/441 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 514/30/63/90 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 514/60/63/440 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 514/40/63/439 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 514/20/63/438 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,506 รายการ