แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2566 514/30/66/55 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2566 514/-/66/89(ชส) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2566 514/40/66/289 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2566 514/60/66/288 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2566 514/60/66/287 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 จ้างซ่อมรถหมายเลข 25-35422-6230-91-8 จำนวน 1 รายการ 22/03/2566 514/-/66/88(ชส) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2566 514/30/66/87(ชส) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2566 514/50/66/86(ชส) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 21/03/2566 ตก.2(พ.4)/01/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2566 514/30/66/54 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 จ้างซ่อมรถหมายเลข 23-6257-08-0 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2566 514-66-53 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2566 514/30/66/52 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2566 514/60/66/286 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2566 514/40/66/285 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2566 514/30/66/51 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,875 รายการ