แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2565 514/65/65/31(ชส) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2565 514/60/65/211 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2565 514/60/65/210 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2565 514/40/65/209 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2565 514/40/65/208 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2565 514/45/65/207 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2565 514/30/65/37 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2565 514/-/65/206 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2565 514/-/65/206 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2565 514/60/65/205 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2565 514/60/65/204 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2565 514/60/65/203 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2565 514/60/65/202 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2565 514/60/65/201 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2565 514/45/65/200 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,760 รายการ