แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2564 514/60/64/325 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2564 514/60/64/324 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2564 514/60/64/323 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2564 514/60/64/322 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2564 514/45/64/321 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0092-17-8 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 514/-/64/56 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 514/60/64/320 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 514/60/64/319 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 514/45/64/318 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 514/40/64/317 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 514/35/64/314 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 514/60/64/316 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 514/60/64/315 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2564 514/60/64/313 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2564 514/60/64/312 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,156 รายการ