แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 514/60/64/307 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2564 514/60/64/235 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2564 514/60/64/184 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 1 ที่ กม.120+370 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2564 514/-/64/139 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1402 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเดิมม่อนหินเหล็กไฟ ที่ กม.2+815 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 514/-/64/138 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ที่ กม.1+145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2564 514/-/64/137 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2563 514/40/64/60 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2563 514/60/64/51 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 จ้างร้านเอกชนผลิตและติดตั้งป้ายไวนิลพร้อมแผ่นพับ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2563 514/-/64/45 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ตอน 3 ที่ กม.5+095 30/11/2563 ตก.2/e30/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.117+625-กม.117+675 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2563 ตก.2/e26/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 3 ระหว่าง กม.81+850-กม.81+950 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2563 ตก.2/e27/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.19+140--กม.19+340 02/12/2563 ตก.2/e16/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 2 ที่ กม.135+560 และที่ กม.145+760 30/11/2563 ตก.2/e25/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.142+000- กม.142+450 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2563 ตก.2/e15/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 42 รายการ