f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 514/60/63/447 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2563 514/60/63/408 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ที่ กม.0+400 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/06/2563 ตก.2/e47/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2563 514/45/63/336 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2563 514/45/63/335 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ที่ กม.0+400 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2563 ตก.2/e35/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.126+300-กม.126+400,กม.184+025-กม.184+125 และ กม.188+400-กม.189+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2563 ตก.2/e36/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด - ห้วยบง ระหว่าง กม.13+610 - กม.13+940 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2563 ตก.2/e37/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.5+400-กม.6+335 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2563 ตก.2/e33/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 514/60/63/273 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด - ห้วยบง ระหว่าง กม.13+610 - กม.13+940 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2563 ตก.2/e19/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานแลเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.113+675-กม.115+165 ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่ระเมิง ระหว่าง กม.0+000-กม.0+300 01/04/2563 ตก.2/e13/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ที่ กม.0+400 02/04/2563 ตก.2/e14/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 2 ระหว่าง กม.4+630-กม.7+735 01/04/2563 ตก.2/e11/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.5+400-กม.6+335 01/04/2563 ตก.2/e10/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ