แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2565 514/-/65/206 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.113+550-กม.115+400 และ กม.130+388-กม.131+220 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก 04/01/2565 ตก.2/e17/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ตอน 2 ระหว่าง กม.16+700-กม.22+450 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2564 ตก.2/e13/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่ระเมิง ระหว่าง กม.0+300-กม.27+765 (เป็นช่วง ๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2564 ตก.2/e15/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ระมาด-ห้วยส้มป่อย ระหว่าง กม.7+500-กม.18+660 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2564 ตก.2/e14/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ที่ กม.0+400 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/12/2564 ตก.2/e12/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 จ้างซ่อมรถหมายเลข 25-6951-16-7 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2564 514/30/65/3 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2564 514/40/64/16 (ชส) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 22/06/2564 514/60/64/358 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0092-17-8 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2564 514/-/64/56 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 514/60/64/307 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2564 514/60/64/235 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2564 514/60/64/184 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 1 ที่ กม.120+370 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2564 514/-/64/139 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1402 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเดิมม่อนหินเหล็กไฟ ที่ กม.2+815 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 514/-/64/138 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 52 รายการ