f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพานประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยตองยิน แห่งที่ 2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับภายนอกอาคาร 11/07/2566 ตก.2/e 64/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ ติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า (ยกกระเช้าเพื่อปฏิบัติงานสูงได้ 12 ม.) จำนวน 1 คัน 12/06/2566 ตก.2/e 62/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 จ้างงานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพานประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยตองยิน แห่งที่ 2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับภายนอกอาคาร 06/06/2566 ตก.2/e 61/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 15/05/2566 ตก.2/e 60/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ ติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า (ยกกระเช้าเพื่อปฏิบัติงานสูงได้ 12 ม.) จำนวน 1 คัน 15/05/2566 ตก.2/e 59/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ ติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า (ยกกระเช้าเพื่อปฏิบัติงานสูงได้ 12 ม.) จำนวน 1 คัน 21/02/2566 ตก.2/e 57/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 21/02/2566 ตก.2/e 56/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) จำนวน 1 แห่ง (1 หลัง) 10/02/2566 ตก.2/e 54/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง ระหว่าง กม.49+000-กม.52+825 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 25/01/2566 ตก.2/e 53/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) จำนวน 1 แห่ง (1 หลัง) 14/12/2565 ตก.2/e 45/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 4 ที่ กม.130+300 29/11/2565 ตก.2/e 41/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ที่ กม.35+225 30/11/2565 ตก.2/e 43/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.69+100-กม.69+160 และ กม.69+615-กม.69+675 09/11/2565 ตก.2/e 37/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) จำนวน 1 แห่ง (2 หลัง) 22/11/2565 ตก.2/e 38/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) จำนวน 1 แห่ง (1 หลัง) 16/11/2565 ตก.2/e 39/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 81 รายการ