แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2564 82,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2564 99,295.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2564 40,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2564 68,498.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2564 16,267.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0092-17-8 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 72,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 9,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 98,478.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 91,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 2,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 252,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 15,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2564 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2564 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,222 รายการ