แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2565 โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซอโอ-วะเล่ย์ ระหว่าง กม.23+120-กม.24+300 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก 17/01/2565 T168/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2565 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ระหว่าง กม.99+900-กม.101+550 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก 17/01/2565 T167/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2565 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.9+000-กม.12+000 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก 17/01/2565 T166/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยบง ระหว่าง กม.2+348-กม.2+790 RT. จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก 19/07/2564 T595/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 ซื้อโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33600 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2564 ตก.2/45/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 ซื้อโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รหัสงาน 33600 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2564 ตก.2/44/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าชายแดน และขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง จังหวัดตาก ระหว่าง กม.12+000-กม.14+125 และ กม.16+775-กม.17+650 24/02/2564 T337/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยบง ระหว่าง กม.1+300-กม.1+600 LT. 24/02/2564 T338/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.35+875-กม.39+200 29/01/2564 ตก.2/42/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.19+140--กม.19+340 29/01/2564 ตก.2/43/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ตอน 3 ที่ กม.5+095 27/01/2564 ตก.2/30/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 2 ที่ กม.135+560 และที่ กม.145+760 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2564 ตก.2/38/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.117+625-กม.117+675 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2564 ตก.2/37/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 3 ระหว่าง กม.81+850-กม.81+950 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2564 ตก.2/36/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.186+525-กม.189+800 (เป็นช่วงๆ) 11/01/2564 ตก.2/4/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 87 รายการ