แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซอโอ - วะเล่ย์ ระหว่าง กม.10+150 - กม.11+725 01/12/2565 ตก.2/16/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง ระหว่าง กม.49+000-กม.52+825 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 16/03/2566 T563/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่ระเมิง ตอน 1 ระหว่าง กม.5+075-กม.12+930 (เป็นช่วงๆ) 19/01/2566 ตก.2/33/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ระหว่าง กม.121+910-กม.124+885 (เป็นช่วงๆ) 19/01/2566 ตก.2/34/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.88+449-กม.93+490 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 20/01/2566 T275/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซอโอ-วะเล่ย์ ระหว่าง กม.24+892-กม.26+117 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 20/01/2566 T274/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.39+230-กม.50+325 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 20/01/2566 T276/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.18+141-กม.21+228 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอแม่สอด จังหวัด 20/01/2566 T277/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน–อุ้มผาง ระหว่าง กม.142+516-กม.153+200 (เป็นช่วงๆ) 29/11/2565 ตก.2/15/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.69+100-กม.69+160 และ กม.69+615-กม.69+675 05/01/2566 ตก.2/31/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 6 ที่ กม.69+300 05/01/2566 ตก.2/32/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมเสริมเหล็ก (BOX CULVERT) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ที่ กม.29+300 อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 10/01/2566 T239/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 1 ระหว่าง กม.15+500-กม.33 13/12/2565 ตก.2/21/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.18+215-กม.87+850 (เป็นช่วง ๆ) 13/12/2565 ตก.2/27/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 12,105,1355 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด) 13/12/2565 ตก.2/22/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 168 รายการ