แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โดยหมวทางหลวงแม่สอด, หมวดทางหลวงแม่ระมาด, หมาวดทางหลวงช่องแคบ, หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ และหมวดทางหลวงอุ้มผาง ได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียน ดังนี้
ลงวันที่ 01/07/2563

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โดยหมวทางหลวงแม่สอด, หมวดทางหลวงแม่ระมาด, หมาวดทางหลวงช่องแคบ, หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ และหมวดทางหลวงอุ้มผาง ได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียน ดังนี้
1.หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด(เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา ที่ กม.4+750
2.หน้าโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ทางหลวงหมายเลข 1175
ตอน แม่ระมาด - ห้วยส้มป่อย ที่ กม. 4+875
3.หน้าโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - ห้วยน้ำริน ที่กม. 46+975
4.หน้าโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ทางหลวงหมายเลข 1090
ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ที่ กม.86+250
5.หน้าโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน อุ้มผาง-กะแง่คีที่กม. 164+690
เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนผู้ปกครองและคุณครูในวันเปิดภาคเรียนที่1วันแรกของปีการศึกษา 2563


'