แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 (ฝั่งไทย)
ลงวันที่ 01/07/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย –
เมียนมาร์ ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 (ฝั่งไทย)
#จะทำการเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านด่าน
ตั้งแต่วันที่่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป


'