แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
บริการจุดกางเต็นท์เทศกาลปีใหม่แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
ลงวันที่ 29/12/2564
บริการจุดกางเต็นท์เทศกาลปีใหม่แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล. 105 กม.115+550
หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 กม.88+050
หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 กม.165+799
พร้อมให้บริการทุกท่าน

'