แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.117+625-กม.117+675 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/11/2563 ตก.2/e26/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 3 ระหว่าง กม.81+850-กม.81+950 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/11/2563 ตก.2/e27/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0103 ตอน อุ้มผาง-กะแง่คี ระหว่าง กม.165+800-กม.168+470 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/11/2563 ตก.2/23/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รหัสงาน 13000 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซอโอ-วะเล่ย์ ระหว่าง กม.0+600-กม.3+500 05/11/2563 ตก.2/27/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.50+825-กม.52+300 05/11/2563 ตก.2/22/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ระหว่าง กม.140+800-กม.142+500 05/11/2563 ตก.2/35/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.19+140--กม.19+340 05/11/2563 ตก.2/e16/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 2 ที่ กม.135+560 และที่ กม.145+760 05/11/2563 ตก.2/e25/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.142+000- กม.142+450 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/11/2563 ตก.2/e15/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.121+810-กม.124+360 04/11/2563 ตก.2/15/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม) ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ระมาด-ห้วยส้มป่อย ระหว่าง กม.18+660-กม.23+606 04/11/2563 ตก.2/31/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 3 ระหว่าง กม.169+480-กม.177+000 04/11/2563 ตก.2/18/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 1 ระหว่าง กม.137+000-กม.146+205 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/11/2563 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.35+140-กม.38+160 04/11/2563 ตก.2/11/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 1 ระหว่าง กม.14+245-กม.15+840 04/11/2563 ตก.2/13/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 209 รายการ