แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 514/60/63/545 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2563 514/60/63/503 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2563 514/60/63/486 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 514/60/63/440 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2563 514/60/63/414 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ที่ กม.0+400 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2563 ตก.2/e47/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 29/04/2563 514/60/63/333 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 514/60/63/331 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.126+300-กม.126+400,กม.184+025-กม.184+125 และ กม.188+400-กม.189+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2563 ตก.2/31/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.126+300-กม.126+400,กม.184+025-กม.184+125 และ กม.188+400-กม.189+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2563 ตก.2/e45/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.5+400-กม.6+335 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2563 ตก.2/33/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด - ห้วยบง ระหว่าง กม.13+610 - กม.13+940 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2563 ตก.2/32/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 514/60/63/309 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน งานติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ระหว่าง กม.๐+๗๖๒-กม.๙+๖๙๔ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๐,๐๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 T427/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.๑๕+๐๗๐-กม.๒๐+๑๕๐ (ด้านซ้ายทางเป็นช่วง ๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 T428/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 209 รายการ